First News

First News

- Khả năng lưu trữ được lượng thông tin lớn - In ra được trong diện tích nhỏ - Thời gian giả mã xử lý nhanh - Chứa được nội dung khá đa dạng các thông tin được mã hoá có thể là một đoạn văn bản, một đường link (đường dẫn), địa chỉ email, tin nhắn
 
 
TwitterFacebookLinkedinVKPinterestTelegram