технологічний факультет Луцького НТУ

технологічний факультет Луцького НТУ

На сьогодні до складу факультету входять навчально-виробничий центр Delcam ТФ, та шість кафедр: 1) Прикладної механіки; 2) Автоматизації та компютерно-інтегрованих технологій; 3) Матеріалознавства; 4) Приладобудування; 5) Електроніки та телекомуніка
Технологічний факультет є одним з найперших факультетів Луцького національного технічного університету. Його створено наказом директора Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту № 86 від 26.08.1985р. як структурний підрозділ Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту (ЛФЛПІ).
З вересня 2005 р. і до сьогоднішнього часу факультет очолює к.т.н., доцент Заболотний Олег Васильович. На факультеті запроваджена ступенева підготовка фахівців. Навчальний процес забезпечує ґрунтовну фундаментальну, наукову, професійну та прикладну підготовку студентів стаціонарної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки), магістр (1,5 років).
На факультеті успішно працює створене в університеті навчально-виробниче об’єднання „Індустрія”, що дає змогу проводити неперервну підготовку фахівців за схемою „школа – технікум – університет” за скороченим терміном навчання. З усіх напрямків факультету здійснюється набір студентів на навчання за скороченим терміном на денну та заочну форми навчання. Студенти після закінчення технікумів, коледжів, що одержали диплом ОКР "Молодший спеціаліст" мають можливість вступити на старші курси для продовження навчання за скороченими інтегрованими навчальними планами підготовки фахівців ОКР "бакалавр" за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає одержаній спеціальності. Тобто студенти мають можливість за 2 роки (заочно – теж за 2 р.) отримати вищу освіту за програмою ОКР "бакалавр" відповідного напрямку.
На факультеті навчається понад 800 студентів денної та заочної форми навчання і більше 20 аспірантів. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані професори, доктори наук, доценти і кандидати наук. Професорсько-викладацький склад факультету разом із студентами бере активну учать у вітчизняних та міжнародних наукових програмах та дослідженнях, тісно співпрацює з рядом вузів Польщі, Білорусії, Англії та Німеччини, Швеція, Італія, Іспанія, Франція в яких наші кращі студенти проходять стажування та продовжують навчання.
 
+38 (0332) 26-17-10
tf@lntu.edu.ua
 
TwitterFacebookLinkedinVKPinterestTelegram