Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах
Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг нь Монгол Японы татварын бүртгэлийн судалгааны “Кайкэй” нийгэмлэгийн үндсэн дээр 2004 оны арванхоёрдугаар сарын 23-нд “Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч зөвлөхүүдийн ТИНЗ нийгэмлэг” нэртэйгээр Сангийн яам, ТЕГ, Аудитын болон бизнесийн байгууллагын төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачдын санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан.
 
76118989
info@cpta.mn
https://www.cpta.mn
https://www.facebook.com/pg/MCPTAA/
http://www.tmz.mn/
 
TwitterFacebookLinkedinVKPinterestTelegram