HỘI NGHỆ SĨ VIỆT NAM

HỘI NGHỆ SĨ VIỆT NAM

Vietnam Artist Association (NO: B001/HNSVN)
- Họ và tên khai sinh (chữ in): NGUYỄN HUỲNH MINH PHÚC - Giới tính: Nữ
+ Họ và tên thường dùng:
+ Nghệ danh: MINH PHÚC
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1981
- Căn cước công dân/CMND: 023600212 Cấp ngày: 05/03/2013
- Nơi cấp: CA. TPHCM
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 19I' Hưng Phú, Phường 09, Quận 08
- Nơi ở hiện nay: 19I' Hưng Phú, Phường 09, Quận 08
- Trình độ: + Văn hóa: 12/12
- Nghề nghiệp: Tổ chức sự kiện chương trình
- Điện thoại: 0908-59-14-16
- Email:
- Quá trình hoạt động nghệ thuật:
+ 11 tuổi tham gia phong trào văn nghệ trường lớp.
+ 16 tuổi tham gia phong trào văn nghệ sinh viên,học sinh.
+ 21 tuổi đến 35 tuổi hoạt động ca hát các sân khấu tụ điểm
+ Hiện tại làm công việc tổ chức chương trình ca nhạc.

I. THÔNG TIN NGƯỜI THÂN:
- Họ và tên cha: NGUYỄN HIỆP
- Ngày, tháng, năm sinh: 18/05/1956
- Công việc: buôn bán
- Địa chỉ thường trú: 19I' Hưng Phú, Phường 09, Quận 08
- Điện thoại:

- Họ và tên mẹ: HUỲNH KIM YẾN
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1955
- Công việc: nội trợ
- Địa chỉ thường trú: 19I' Hưng Phú, Phường 09, Quận 08
- Điện thoại:

- Họ và tên người thân: ĐOÀN NGUYỄN THÙY DUYÊN
- Quan hệ (vợ, chồng, anh, chị, em ruột) con gái ruột
- Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/2003
- Công việc: đi học
- Địa chỉ thường trú: 19I' Hưng Phú, Phường 09, Quận 08t
- Điện thoại:
 
0868680773
hoinghesivietnam2017@gmail.com
 
TwitterFacebookLinkedinVKPinterestTelegram