HỘI NGHỆ SĨ VIỆT NAM

HỘI NGHỆ SĨ VIỆT NAM

(VIETNAM ARTIST ASSCIATION)
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
- Họ và tên khai sinh (chữ in): - Nam/nữ
+ Họ và tên thường dùng:
+ Nghệ danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Căn cước công dân/CMND: Cấp ngày:
- Nơi cấp:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Trình độ: + Văn hóa:
- Nghề nghiệp:
- Điện thoại:
- Email:
- Quá trình hoạt động nghệ thuật (bắt đầu từ năm nào? Làm gì? Ở đâu?Đã tham gia từng tham gia hoạt động nghệ thuật nào?)

II. THÔNG TIN NGƯỜI THÂN:
- Họ và tên cha:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nghề nghiệp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại:

- Họ và tên mẹ:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nghề nghiệp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại:

- Họ và tên người thân:
- Quan hệ (vợ, chồng, anh, chị, em ruột)
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nghề nghiệp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại:
 
0868680773
hoinghesivietnam2017@gmail.com
 
TwitterFacebookLinkedinVKPinterestTelegram