تست آزمایشگاهی VeriFi توسط کمپانی آمریکایی illumina جهت غربالگری کروموزوم‌های جنینی از راه خون مادر طراحی شده است. این تست که فقط نیاز به یک لوله خون مادر از هفته دهم بارداری دارد در مادران تک‌قلو و دوقلو با دقت 99٪ قابل انجام است. در این تست تریزومی کروموزوم‌های 21، 18، 13، 9، 16 و آناپلوئیدی کروموزوم‌های جنسی (XXX و XYY و XXY و XO) به همراه شش سندرم میکرودلیشن (دی جورج، 1P36، آنجلمن، پرادرویلی، 5P و 4P) غربال می‌گردد.

این تست در آزمایشگاه‌های معتبر کشور خون‌گیری شده و طبق شرایط خاص به آزمایشگاه ایلومینا جهت انجام تست ارسال می‌شود و جواب معمولا 14 - 10 روز آماده و ایمیل می‌شود.
این تست در شرایط زیر توصیه می‌شود:
1. مادران باردار تک‌قلو 35 سال و به بالا
2. مادران باردار دوقلو 32 سال و به بالا
3. غربالگری کلاسیک دابل و کواد لب مرزی و مثبت
4. بارداری‌های روش IVF
5. هر گونه یافته مثبت در سونوگرافی جنین در سه ماهه اول و سه ماهه دوم بارداری
6. شرح حال مشکوک یا مثبت مادر در بارداری قبلی

جهت اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام @Panoramababy مراجعه نمائید.
 
 
TwitterFacebookLinkedinVKPinterestTelegram