CS

Generátor pro vytvoření QR kódu online zdarma / vektor, dynamika, barva /

Zvolte typ QR kódu

Statický QR kód je takový kód, kde jsou údaje přímo zakódovány do QR kódu jako takového a mohou být změněny jen vytvořením nového QR kódu. Nemusíte mít internetový přístup na to, abyste mohli extrahovat informaci, která je zakódována v nějakém QR kódu (pokud je webový odkaz nebo emailová adresa zakódována, pak zařízení obdrží informace o tom, jaký odkaz je zakódován. Avšak k otevření odkazu nebo k zasílání emailu bude pak nutné mít připojení k internetu).
Dynamický QR kód je kód, který obsahuje pouze odkaz ke stránce content management (správa obsahu). Většinou je to něco jako statický QR kód s odkazem na webovou stránku. Údaj, který je zobrazen na displeji během naskenování dynamického QR kódu může být změněn bez toho, aby bylo nutné změnit QR kód jako takový. Když naskenujete tento QR kód, abyste exstrahovali informace, je nutné mít přístup na internet.

Generování statického QR kódu zdarma

Zakódujte do QR kódu jakýkoli požadovaný text. Text se zobrazí na obrazovce, jakmile se QR kód naskenuje.

500
Zakódujte Vaši vizitku do QR kódu. Záleží na tom, kterou aplikaci na skenování QR kódů používáte, buď se Vaše kontaktní informace zobrazí nebo Vám chytrý telefon nabídne, abyste přidali informaci do Vašeho telefonního záznamu.Zakódujte SMS zprávu do QR kódu. Okno na odeslání SMS zprávy se specifikovaným textem a s číslem příjemce se otevře, jakmile je QR kód naskenován. (Záleží na rozpoznávacím softwaru, který je používán. Není zaručeno, že bude fungovat na všech zařízeních).


500
Zakódujte e-mailovou zprávu do QR kódu. Okno na odeslání e-mailové zprávy se specifikovaným textem a s e-mailovou adresou příjemce se otevře, jakmile je QR kód naskenován. (Záleží na rozpoznávacím softwaru, který je používán. Není zaručeno, že bude fungovat na všech zařízeních).500
Zakódujte heslo do QR kódu, abyste měli přístup k síti wifi. Když je kód naskenován, otevře se Wizard na připojení se k síti s již vyplněným heslem. (Záleží na rozpoznávacím softwaru, který je používán. Není zaručeno, že bude fungovat na všech zařízeních).


Zakódujte odkaz na své webové stránce, na stránku sociální sítě nebo dokonce platební odkaz PayPal do QR kódu. Váš chytrý telefon otevře danou webovou adresu, když se QR kód naskenuje. (Záleží na rozpoznávacím softwaru, který je používán. Není zaručeno, že bude fungovat na všech zařízeních).

Generování dynamického QR kódu zdarma

Omlouváme se, ale musíte mít autorizaci, abyste mohli přidat nebo upravit údaje ve Vašem dynamickém QR kódu.
Můžete se přihlásit do Vašeho účtu přes následující sociální sítě:
Přihlásit s Google
Přihlásit s Facebook
Přihlásit s Vk
Přihlásit s Linkedin
Vítejte, [ Odhlásit ]
Prosím všimněte si, že vše o informaci, kterou poskytujete níže, bude zveřejněno a zpřístupněno na internetu, a proto byste neměli zadávat soukromé údaje.
Můžete vytvořit 3 dynamické QR kódy zdarma. Ohledně kódu, který nyní upravujete, si prosím všimněte:
Žádný obrazX


250

5000

Upřesnění druhu QR kódu

Velikost QR kódu: x3
Určuje, o jaký faktor má být základní (nejmenší, co je možné) obraz zvětšován. To je důležité pro rastrové obrazy.
QR kód redundance: x1
Určuje stupeň opravy chyb, který je zakořeněný v QR kódu. Čím vyšší je číslo, tím větší je pravděpodobnost obdržení údajů z poškozeného QR kódu, avšak tím větší je také velikost QR kódu.
Opacita (neprůhlednost): 1
Formát souboru:
PNG – bitmapový formát obrazu. Používá se při běžných situacích. Může být při škálování zkreslený.
SVG – vektorový formát obrazu. Může být zakořeněný do webových stránek a importovaný do různých vektorových editorů.
EPS – vektorový format obrazu. Používá se při práci v editoru pro nakladatelství (v této verzi není zpracováno nastavování průhlednosti).

Co znamená QR code?

Kde a jak jsou QR kódy používány? Které kódy jsou lepší: dynamické nebo statické?

Termín „QR Code" je zkrácená forma výrazu „Quick Response Code" („kód rychlé reakce"). Pro zjednodušení je lze označit jako „kvadratické informační kódy“, které byly nejprve vyvinuty a používány v Japonsku pro automobilový průmysl. Byly používány k přenášení informací od uživatele na smartphone, a mohou uchovávat velké množství informací, jako např. záznamy v kalendáři, telefonní čísla, textové zprávy, detaily o výrobcích a kompletní emailové zprávy – to jsou jen některé příklady. Fungují podobně jako UPC Barcodes – čárové kódy, které jsou velmi rozšířené a počítač je schopný tyto kódy číst; mohou se používat pro obaly na výrobky, na vizitky a reklamu, kromě toho k sledování výrobků a identifikaci zboží.

Aby se QR kód dal číst, musíte vlastnit čtecí aplikaci QR kódu, jakým je „QR droid“ pro androidní telefóny, tzv. „RedLaser“, a „QR Code Scanner Pro“ pro Blackberry na Vašem tabletu nebo smartphonu. Startujte tuto QR aplikaci a kamera se automaticky zaktivuje. Uveďte QR kód do roviny s kamerou a držte Váš aparát v klidu do té doby, až začne QR aplikace pípat a ukážou se informace, které jsou v tomto kódu uloženy.

Kde a jak jsou QR kódy používány?

Existuje více možností pro používání QR kódů, od šíření informací Vaším prostřednictvím až po marketingová řešení pro Váš byznys. Následuje ukázka některých oblastí, ve kterých lze QR kódy využívat:

Vizitky / Reklamní materiály

QR kódy můžete vytisknout na Vaše vizitky, reklamní prospekty, brožury, a tak můžete detaily Vašich kontaktů z adresáře převést na smartphone nebo na webovou stránku s detailním popisem Vašeho obchodu. Mohou být natištěny kdekoli a na cokoli, od triček na tzv. self-branding až po reklamní tabule a letadla.

Vstupenky na akce

Pokud jste plánovač akcí, přidejte QR kód k lístku na představení, a tím odkážete na RSVP stránku s žádostí o odpověď (francouzsky „répondez s'il vous plaît”) a na koordináty GPS této akce, takže potenciální návštěvník potvrdí účast a může místo akce označit na aplikaci GPS svého smartphonu.

Obal výrobku / Sledování výrobku / Zákaznické recenze, téměř v reálném čase

QR kódy můžete přiložit ke konečnému obalu Vašeho produktu a tím odkázat zákazníky na webovou stránku o Vašem obchodě a o Vašich výrobcích. Odkaz může obsahovat popis produktu a jeho předností, ale i návody, kontaktní informace a všeobecné informace o firmě, ale i jiné detaily.

Druhy QR kódů

Existují dva hlavní druhy QR kódů: dynamické a statické.

Dynamické kódy neboli tzv. „live QR codes“ („živé QR kódy“)

Pokud jsou již jednou vytvořeny, lze zpracovat jejich hlavní odkazový cíl, a to bez toho, aby to mělo na kód nějaký vliv. Jakmile je dynamický kód naskenován, vede Vás k serveru, na kterém jsou uloženy a naprogramovány instrukce o databázi, a způsobuje specifickou interakci s tímto skenem. Dynamické kódy jsou praktické, protože jsou vytvořeny a aplikovány jednou, a lze měnit jak naskenované zobrazení informací, tak i odkaz (doménu, web), na které jsou informace zobrazeny.

Statické kódy

Na rozdíl od dynamických kódů ukládají statické QR kódy informace přímo ve formě textu nebo vedou přímo k webovým stránkám bez odbočování přes sekundární odkazy. To znamená, že informace nebo odkaz nemůže být změněn nebo zpracován (musíte vždy vytvořit nový statický kód). Statické kódy jsou ideální pro lidi, kteří hledají takové kódy, které by měly obsahovat trvalé informace (např. údaje o narození nebo o krevní skupině).

Které kódy jsou lepší: dynamické nebo statické?

Statické kódy sestávají z bezprostředně použitelných informací. Tzn., že informace těchto kódů nelze sledovat a spravovat. To je velmi nepohodlné, poněvadž zobrazené informace nelze v případě nutnosti změnit bez toho, abychom se vyhnuli novému vytištění materiálů, které již předtím byly vytištěny.

Dynamické kódy sestávají z odkazů ke speciálním webovým serverům, které ukládají informace k tomu, jaké údaje nyní mají být zobrazeny nebo na jaký webový link je třeba odkázat. Tzn., že lze tento dynamický kód sledovat (statické údaje shromažďovat) a cílový webový odkaz je možno změnit nebo zpracovat bez toho, aby byla narušena struktura kódu. To dělá dynamické kódy univerzální v tom smyslu, že nemusíte znovu tisknout materiál, který byl již vytištěn. Vše, co musíte udělat, je změnit cílový odkaz – se statickým kódem by tato možnost vůbec nefungovala. Skutečnost, že je možno ovlivňovat informaci, která je pomocí dynamického kódu zobrazena – dokonce poté, co byla vytištěna – hovoří při porovnání rozdílů jednoznačně pro volbu dynamického kódu a ne statického, zvláště pokud by výměna po aplikaci měla být problematická (velká edice, je tak jako tak technicky nemožné dostat přístup ke kódu).

Přesto jsou statické kódy v oblasti tržní soutěže dále rozšířené, protože nevyžadují žádné technologické nároky, zatímco dynamické kódy staví velké požadavky na servery, pomocí nichž jsou zpracovávány. Proto nabízejí ty stránky, které dávají QR kódy zdarma k dispozici, jen kódy statické, zatímco dynamické jsou jen za peníze.

Our sponsor

Ninkeri

Ninkeri® cosmetics from Australia

  • Only natural components
  • Premium quality
  • Carefull manufacturing
  • Natural and organic ingredients are derived from Australia’s flora

Learn more ...